Financiering

Bron https://funderingen.zaanstad.nl/financiering

Herstel is kostbaar, het komt al gauw neer op 30.000 tot 45.000 euro. Bij een investering van € 40.000,- voor funderingsherstel moet u al rekening houden met een netto maandlast van rond de €150,- per maand. Dit is slechts een voorbeeld om een richting aan te geven van uw mogelijke netto maandlasten. Het werkelijke bedrag kan hoger of lager uitvallen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke (financiële) situatie en de voorwaarden die verbonden zijn aan de lening die u afsluit.

Landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Het Landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een fonds waar Zaanstad aan deelneemt. Het fonds verstrekt leningen aan eigenaren die niet bij hun bank terechtkunnen. Ook hier zijn voorwaarden. Een daarvan is dat de Funderingslening alleen wordt verstrekt als iedereen in het bouwblok meedoet.
De Funderingslening is een hypotheek met annuïtaire aflossing. De Funderingslening bedraagt minimaal € 2.500, – en kent geen maximum. De Funderingslening kan alleen gebruikt worden voor noodzakelijk herstel van de fundering als er schade is aan de fundering. De looptijd is 30 jaar. Neem contact op met het Funderingsloket via 075 – 655 22 27 om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor het fonds. Lees meer over het fonds op de landelijke website Funderingsherstelfonds.

Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad

In Zaanstad loopt momenteel een pilot om een blok te herstellen en te verduurzamen. De woningeigenaar verkoopt in eerste instantie de woning en de grond aan Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Via een aannemer zorgt BKZ er vervolgens voor dat de funderingen én de rest van de woning grondig worden hersteld. De aangepakte woning en de grond met een recht van erfpacht worden vervolgens weer –tegen betaalbare maandlasten- aan de oorspronkelijke eigenaar terug verkocht. Ook zullen de energiekosten lager uitvallen na de aanpak. Deze besparing wordt ook meegenomen om de woonlasten betaalbaar te houden. De gemeente neemt de gehele financiering voor eigen risico, omdat de markt de financiering niet op zich neemt. Niet enkel de problematiek met funderingen moet worden aangepakt: veel oudere woningen zijn ook niet energiezuinig of moeten zo worden aangepast dat mensen er ook op latere leeftijd in kunnen blijven wonen. 

Disclaimer

De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zij. De gemeente Zaanstad sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de voorbeelden en informatie genoemd op deze site.

Tags: funderingsherstel | financiering | subsidie | funderingsprobleem | duurzaam funderingsherstel Zaanstad| landelijk fonds| Zaandam | Zaanstad

Kan ik u helpen?
%d