Funderingsprobleem?

Bron: https://funderingen.zaanstad.nl/

Vraag bij de gemeente naar informatie, bouwtekeningen, onderzoeken en metingen. In het archief is veel informatie terug te vinden. Het funderingsloket kan je helpen met technisch of financieel advies en burenbemiddeling.

Bron: https://funderingen.zaanstad.nl/oorzaak

Oorzaak funderingsproblemen

Funderingsproblemen in Zaanstad worden veroorzaakt door bacteriën die de houten funderingspalen beschadigen. Vooral grenenhout is vatbaar voor bacteriën. Bacteriën eten zich als het ware een weg door de paal. Dit proces gaat heel langzaam. Het kan wel 40 tot 70 jaar duren voordat schade zichtbaar wordt. Hierbij moet u denken aan scheurvorming, scheefstand, opbollen van de gevels of vloeren en klemmen van ramen en deuren.

Andere oorzaken dan bacteriën

Ook andere problemen of een combinatie van problemen kunnen er voor zorgen dat een bouwwerk verzakt. Bijvoorbeeld houtrot door schimmels omdat de funderingspalen droog staan, negatieve kleef bij korte palen (nazakkende of ook wel inklinkende grond gaat als het ware aan de paal hangen) en de invloed van verbouwingen of wijzigingen in het gebruik van het pand.

Film oorzaak en onderzoek op Youtube (5

Hoogtemonitoring

Een groot aantal bouwwerken in Zaanstad heeft -in opdracht van de gemeente- meetbouten die regelmatig op hoogtestand gemeten worden. Dit wordt ook wel monitoring genoemd. Zo wordt in de gaten gehouden of deze gebouwen aan het verzakken zijn. Het gaat vooral om bouwwerken die al wat ouder zijn en gebreken laten zien zoals scheurvorming en scheefstand.

Elk half jaar wordt een herhalingsmeting uitgevoerd. Bij snelle zakkingen worden vaker metingen verricht. Als uw pand in een monitoringtraject is opgenomen, dan kunt u een meetrapport opvragen via onderstaande knop. 

funderingsloket@zaanstad.nl

Funderingsonderzoek 

Een funderingsonderzoek laat zien hoe de kwaliteit en de verwachte levensduur van een fundering is. Dit onderzoek moet gebeuren volgens landelijke richtlijnen opgesteld door de Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen (F3O). Een funderingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Visuele inspectie pand
  • Scheefstandmetingen
  • Hoogtemetingen
  • Grondwaterstandmetingen
  • Funderingsinspectie
  • Houtonderzoek

Bekijk ook de landelijke richtlijnen voor funderingsonderzoek op de website van F3O.

Voordat een funderingsonderzoek (graven inspectiegaten) gebeurt, moet er bodemonderzoek uitgevoerd zijn volgens de Wet Bodembescherming. Meer informatie vindt u via onderstaande knop. Als u met bodemonderzoek of funderingsonderzoek wilt beginnen en u hebt subsidie voor funderingsonderzoek aangevraagd, dan moet u de verleningsbeschikking voor deze subsidie ontvangen hebben.

Aanvullende informatie – bodeminformatie opvragen  

Bodemonderzoek in de tuin

Wilt u tegelijkertijd bodemonderzoek naar Zaans Lood doen in de tuin? U kunt op de atlas van de gemeente kijken of u in een gebied woont, waar dat naar verwachting voor kan komen. Er zijn twee subsidieregelingen in het kader van Zaans Lood, voor bodemonderzoek en bodemsanering.

Uitslag funderingsonderzoek

Het funderingsonderzoek van uw pand laat zien:

  • van welke houtsoort de heipalen zijn,
  • in welke mate de heipalen zijn aangetast,
  • een inschatting van de tijd waarbinnen maatregelen nodig zijn, u voor een grote investering staat.

Woonblok

Onderzoek van een heel woonblok levert meer informatie op. Daarom raden we aan samen met de andere huiseigenaren onderzoek te doen. Voor een oordeel over de kwaliteit van de fundering van een woonblok hoeven niet alle panden onderzocht te worden. De panden die onderzocht worden, moeten wel verspreid over het hele blok liggen. Hoeveel panden er onderzocht moeten worden, bepaalt de onderzoeker aan de hand van de F3O richtlijnen.   

Subsidie aanvragen

Er is bij de gemeente subsidie beschikbaar voor funderingsonderzoek. Tot 2020 is ieder jaar een bedrag beschikbaar voor subsidie voor funderingsonderzoek. Als het beschikbaar gestelde bedrag aan subsidie in het betreffende jaar is uitgegeven, kan in hetzelfde jaar in principe geen subsidie voor funderingsonderzoek meer aangevraagd en gegeven worden.

Aanvullende informatie – subsidie funderingsonderzoek aanvragen

Eigen verantwoordelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor de aanpak van funderingsgebreken aan uw bouwwerk. Als het nodig is, spreekt de sector Handhaving u daarop aan. Bij dreigend gevaar wordt u verplicht gesteld om funderingsherstel uit te voeren. U ontvangt in dat geval een handhavingsbeschikking van de gemeente waarin onder andere de meetresultaten worden gebruikt om de verplichting van herstel te bewijzen.

Tags: funderingsherstel | financiering | subsidie | funderingsprobleem | bodem onderzoek | hoogte monitoring | Zaandam | Zaanstreek | Zaanstad

Kan ik u helpen?
%d